[CES 2013] Archos 80 Titanium trên tay


[ 12-01-2013 21:19 PM ]

Archos nhà sản xuất Pháp giới thiệu 80 Titanium, một máy tính bảng 8-inch trong cuộc đua cạnh tranh trực tiếp với iPad mini, các thông số kỹ thuật cả hai tương tự, chỉ có giá là thấp hơn đáng kể! Máy tính bảng 8-inch sẽ có giá chỉ 169 € và như vậy, rẻ hơn nhiều so với iPad mini. Archos rất dễ thành công với sản phẩm này.

 
 

newgadgets.de thực hiện




  Xem tiếp...
ĐẶT HÀNG NHIỀU NHẤT