QUECHUA PHONE 5 TẠI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO OXYLANE 2014


[ 23-12-2013 23:34 PM ]

Dưới đây là phần trình bày của Quechua Phone 5 tại Oxylane Innovation Awards 2014 (Giải thưởng sáng tạo Oxylane 2014)

 
QUECHUA PHONE 5 TẠI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO OXYLANE 2014
 

Điều gì thú vị để có một cái nhìn thoáng qua về lịch sử của việc tạo ra các sản phẩm này bằng cách của Quechua:

 
 

Sản phẩm Archos xếp ... Thứ 3:

 
 

Bây giờ còn lại dành cho Archos gặt hái những thành quả của sự hợp tác này, đặc biệt là với các sản phẩm mới cho năm 2014 Quechua ...

 

Theo archoslounge.net  Xem tiếp...
SẢN PHẨM MỚI