Update Arnova 10b G3 bổ sung Google Play


[ 07-07-2012 19:29 PM ]

Bạn chỉ mất ít hơn 10 phút Arnova 10b G3 sẵn sàng có thêm Google play

 
Update Arnova 10b G3 bổ sung Google Play


Các bước cài đặt

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn sao lưu tất cả các ứng dụng hiện tại, dữ liệu và các file trên tablet sẽ bị xóa trong quá trình flash. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng tablet được kết nối với nguồn điện.

Bước 1. Tải firmware kasty-arn10bg3-40-042.zip

Tải về và đổi tên file “update.img” trên tablet của bạn.

Bước 2. Cài đặt và chạy Flash Rockchip tool

Tải Rockchip flashing tool, giải nén & cài đặt để tablet chuyển sang chế độ flash và flash firmwave đã giải nén ở bước 1.

Bước 3. Arnova 10b G3 flash và khởi động lại

Sau khi Rockchip flasher đã chuyển firmwave đến tablet, thiết bị sẽ khởi động lại và cài đặt firmwave. Và bạn sẽ trở lại trình hướng dẫn khởi động mặc định Arnova.

Bạn sẽ tìm thấy 3 bước đơn giản của thủ tục cài đặt trong các video sau đây, chỉ mất ít hơn 10 phút bạn sẽ có Google play.

 

 

Theo ARCTABLET

  Xem tiếp...
ĐẶT HÀNG NHIỀU NHẤT