Arnova 10 G2 với firmware Ice Cream Sandwich & Android Market


[ 09-12-2011 23:16 PM ]

Một thành viên Diễn đàn Arctablet.com đã root và cài Ice Cream Sandwich cùng Android Market thành công trên Arnova 10 G2 .

 

Phương pháp để có ICS và Android Market sẽ được hướng dẫn cụ thể được cập nhật một vài ngày tới …  

 
Arnova 10 G2 với firmware Ice Cream Sandwich & Android Market

Theo Arctablet.com

 

SẢN PHẨM MỚI