Archos G9 cập nhật Firmware Android 4.0.6


[ 07-05-2012 10:31 AM ]

 
Archos G9 cập nhật Firmware Android 4.0.6

 

Nội dung chỉnh sửa :

Wi-Fi: sửa chữa các trường hợp ngắt kết nối ở một số các điểm truy cập.
GPS: Tăng sự ổn định của GPS.
HDMI: không đề nghị thiết lập overscan khi hỗ trợ underscan.
Micro-SD: cải thiện độ tin cậy của thẻ khi cắm vào, sửa chữa đọc/ghi cho phép vấn đề xảy ra với một số ứng dụng.
Ứng dụng: sửa chữa nền tảng khởi động lại xảy ra đôi khi sau một thời gian khi sử dụng CPU tốc độ cao đòi hỏi các ứng dụng.

Download tại đây

Nguồn Archos

  Xem tiếp...
ĐẶT HÀNG NHIỀU NHẤT