• ARCHOS TV connect ARCHOS-TV-connect 3.600.000 3.270.000 VND+VAT: 327.000
  • ARCHOS TV connect

    ARCHOS giới thiệu TV connect - thiết bị nhỏ gọn nhắm vào mục tiêu giải trí gia đình tại nhà, TV kết hợp với over-the-top-box & remote Archos TV Touch đa chạm với ánh xạ điều khiển game cho trải nghiệm Android cảm ứng đa điểm trên màn hình lớn TV.

    SẢN PHẨM MỚI